GDPR

Vaše podatke – ime, priimek in elektronski naslov shranjujemo le v seznamih, ki so namenjeni pošiljanju obvestil o delavnicah in obvestilih, za katera menimo, da so pomembna za ustvarjalce. Imen in elektronskih naslovov ne posredujemo nikomur in jih ne uporabljamo za nadaljnje obdelave.

Pošto pošiljamo z e-naslovov :
1. poligilda.slo@gmail.comizdelovalnica@gmail.com za obveščanje o delavnicah in drugih dejavnostih Poligilda, društva ustvarjalcev
3. melyn@glagolite.si za obveščanje o delavnicah Vile Melyn, sekcije društva Poligilda.


We only keep your personal data on lists used for notifications about workshops and announcements that we consider relevant to creators. We do not pass on names and email addresses to 3rd parties and do not use them for further processing.

Informativa sulla privacy: il vostro nome, cognome e indirizzo e-mail sono da noi conservati solo in elenchi utilizzati per inviarvi notifiche sul workshop e annunci che riteniamo rilevanti per i creatori. Non trasmettiamo i nomi e gli indirizzi e-mail a nessuno e non li utilizziamo per ulteriori elaborazioni.Ni komentarjev:

Objavite komentar