VčlanitevVČLANITEV v društvo ustvarjalcev Poligilda
Včlanitev v društvo je prostovoljna. S podpisom prijave se vsak posameznik strinja s Temeljim aktom društva   (na vpogled po dogovoru)  in s tem sprejema vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz njega. Za včlanitev nam pošljite izpolnjeno prijavnico in počakajte na naš odgovor. Včlanitev v društvo bo dokončno potrjena s plačilom prve članarine.

ČLANARINA

Član plačuje članarino enkrat letno, višina članarine za tekoče leto, ki so jo na ustavni seji določili ustanovni člani društva je 30,00 eur. Članstvo v društvu je letno, velja od 1. janurja do 31. decembra tekočea leta. 

UGODNOSTI za člane društva ustvarjalcev Poligilda
Poleg ugodnosti, ki že izhajajo iz Temeljnega akta društva lahko na začetku delovanja društva izpostavimo popuste na delavnicah (domačih in mednarodnih). Seznam ugodnosti se bo sproti dopolnjeval, člani društva bodo o tem redno obveščeni.

Ni komentarjev:

Objavite komentar